Ναός και Καπιτώλιο Λαός και Κολωνάκι
G o l d m i n e
Στατικές σελίδες
Σύνδεσμοι


Κατασκευή είναι η αναζήτηση του Καλού, με φωτο από Ντουμπάι
1574 αναγνώστες
Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2008
23:10

         

 

Ωραίες σκέψεις για τη φιλοσοφία του <κατασκευάζειν>, κατέθεσε στα σχόλια   ο γνωστός και μη εξαιρετέος φίλος Ερμής, από το βιβλίο <ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΙΝ ΚΑΙ ΧΑΙΡΕΙΝ - ΠΡΟΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΛΟΓΙΣΜΟΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝ>, Α. Ρουσόπουλου, καθηγητού του Πολυτεχνείου, Εκδόσεις Παπαζήση, 1966.

 

Υποσχέθηκα να συνδυάσω το  ξεχωριστό κείμενο με εκπληκτικές φωτογραφίες από το Ντουμπάι, ευγενώς αποσταλείσες από τον  καλό συνεργάτη μας vasilisstocks. Και τα δυο μαζί δένουν aρμονικά σ΄ένα καλοσυνδυασμένο σύνολο.

 

Το κείμενο είναι γραμμένο σε λόγια καθαρεύουσα. Αλλά αποπνέει τέτοια ζωντάνια και αρτιότητα που οποιαδήποτε επέμβαση εξαπλούστευσης της γλώσσας θα ήταν κατακρεούργηση. Σίγουρα θα είναι η <χαρά> του Θρασσάκου:-)

 

 Προφανώς, πολλοί να δυσκολευτούν στην κατανόηση. Θα συνιστούσα, ανεπιφύλακτα να το δουν ως ένα άνθος δημιουργίας, ως ένα ζωγραφικό πίνακα και να το περιηγηθούν με διάθεση επίσκεψης ενός αξιοθέατου. Είναι εμπνευσμένο κείμενο Τριαντάφυλλε εύγε για την επιλογή σου!

 


 

Επιμελείσθαι και προάγειν την κοινωνίαν είναι διοικείν. Και διοικείν είναι κατασκευάζειν. Υλικώς και πνευματικώς….Δεν πρέπει άρα σήμερον να χάνονται οι νέοι εις αγόνους εργασίας, πολύ δε ολιγώτερον εις επιβλαβείς. Δεν χρειαζόμεθα ανοήτους ή αδικημένους συμβατοκράτας. Χρειαζόμεθα κατασκευαστάς…

 

Πετάξτε έξω από τα τρώγλας των τα τρωκτικά του συμβατισμού και των χαρτοβασιλείων, καύσατε τα κονιορτοβριθή και άχρηστα ερμάριά των, δώσατέ τους ένα κανόνα, μία σμίλην ή οτιδήποτε άλλο, και στείλατέ τους έξω εις τον αέρα και τον ήλιον να «κάμουν». Θα απαλλάξετε ούτω τους ανθρώπους από τας καθημερινάς αμυχάς των οστεωδών των δακτύλων, αυτούς δε τους ιδίους θα σώσετε από την χλώρωσιν και την υποχονδρίαν.

Η σημερινή πρόοδος της θετικής γνώσεως και της θετικής επιστήμης, η παραγωγική παντοδυναμία σχεδόν του σημερινού ανθρωπίνου κόσμου, αι αφάνταστοι δυνατότητες τας οποίας διανοίγουν σήμερον προ ημών αι τεχνικαί επιστήμαι, μας παρέχουν την ικανότητα και μας επιβάλλουν το καθήκον να εξαφανίσωμεν την υλικήν αθλιότητα του κόσμου ώστε να αποκτήση ούτος την διανοητικήν και ψυχικήν ισορροπίαν την οποίαν χρειάζεται δια να καταργήση τας πλάνας του. Η θετική γνώσις και η θετική δράσις πρέπει συνεπώς να εμφανισθή εν τη κοινωνία και να εφαρμοσθή ως κυρίαρχος κοινωνική λειτουργία, ως Κοινωνική Τεχνική.


Η μεγιστοτέρα του πνεύματος συναίσθησις είναι ότι εδημιουργήθη: η δημιουργία αυτού. Και ο μόνος και απ αρχής προορισμός του είναι η συνέχισης της τοιαύτης υπερόχου πράξεως, η συνέχισις της Δημιουργίας, η κατασκευή. Εάν η δημιουργία είναι η ικανότης του Θεού, η κατασκευή είναι η ικανότης του ανθρώπου.

                           Κατασκευή είναι η αναζήτησις του Καλού.

 


Κατασκευή είναι και η προσπάθεια την οποίαν καταβάλλει ο άνθρωπος ως καλλιτέχνης να

συνδέση δια της διαισθήσεως και της διαχύσεως του ωραίου τα ασύνδετα στοιχεία της ζωής.Κατασκευή είναι η εικών την οποίαν αναζητεί ο ποιητής ή το προπέτασμα επί του οποίου ο ζωγράφος προβάλλει την ζωήν.

 

Κατασκευή είναι πάσα Ιδέα, πάσα Μορφή, πάν Σχήμα, το οποίον η επέμβασις του ανθρώπου προσάγει. Είναι κατασκευή, εδραζόμενη εις το ανθρώπινον αρχέτυπον πλέγμα και ανεγειρομένη με τα ίδια τούτου υλικά. Κατασκευή, τέλος, είναι υπέροχος και το προσδίδειν νέαν τινά μορφήν ή νέον τι σχήμα εις το υλικώς υπάρχον.

Πράξις προς την οποίαν δεν συγκρίνεται ευκόλως άλλη «πράξις», είναι να αναλαμβάνη κανείς τα ωραία και πλαστικά υλικά, τα οποία παρέχει η φύσις, και υπό την οδηγητρίαν του πνεύματος πνοήν να μεταθέτη, τακτοποιή ή μεταμορφώνη αυτά, και να δομή εις όφελος πάσης γενικής ή ειδικής ευημερίας, και εις όφελος του Κάλλους, εκεί όπου δεν υπήρχε προηγουμένως η νέα μορφή. Και δύναται τότε με δικαίαν υπηρηφάνειαν να επιδείξη ο άνθρωπος: «Ιδού το έργον μου».

 

Βεβαίως κατασκευάζειν είναι υπέροχος και μοναδική μοίρα. Αλλά το ανθρώπινον οικοδόμημα της ζωής, οσονδήποτε ευρύ και ακλόνητον, όμως θα σας κουράση με το αδυσώπυτον των γραμμών του και θα φοβηθήτε τας οξείας του σκιάς. Δεν θα δυνηθήτε καν να το ανεγείρετε με ξηρά υλικά – θα χρειασθήτε και υγρόν κονίαμα. Θα αισθανθήτε ακόμη την ανάγκην να το περιπτυχθήτε με δροσερά φυλλώματα, και να αμβλύνετε τας σκιάς του με υγρόν νέφος γλυκείας μέθης. Διπλή, λοιπόν θέλησις θα κατευθύνη την ενεργητικήν σας πρόβασιν. Χαίρειν θα είναι το υγρόν στοιχείον το οποίον θα προσθέσετε.

Κατασκευάζειν, άρα και χαίρειν.

Κατασκευάζειν έστω και διασκεδάζειν. 

Κατασκευάζειν θα είναι η συναίσθησις της ανθρωπίνης ισχύος – λαμπρόν έργον του ανθρωπίνου λογισμού.
Χαίρειν θα είναι η συναίσθησις του παρ΄ ανθρώπω κάλλους – ανεκτίμητον δώρον της ανθρωπίνης ποιήσεως.
Μην υποτιμάτε τον δεύτερον αυτόν συντελεστήν, διότι διαποτίζει και γονιμοποιεί τον πρώτον, όπως ο πρώτος στηρίζει και υψώνει τούτον. Μην αμελήτε την αναγκαίαν αυτήν ισορροπίαν».   

  

                

 

 

 

Σχόλια

28/02 00:11  epidoxos
Απιστευτες εικονες οντως που σε κανουν να σαστιζεις..αν και δε μπορω να μην απορω για την οικολογικη πλευρα του ολου ζητηματος..Θα μου πειτε αφθονο πετρελαιο υπαρχει..το οποιο ομως οσο περισσοτερο ξοδευεται απλοχερα τοσο περισοτερο CO2 παραγει για ολους μας..
28/02 00:11  evie
Εντυπωσιακές κατασκευές αναρωτιέμαι όμως αν είναι ανθρώπινες πόλεις αυτές. Κατά πόσο δηλ. μπορεί ένα παιδί να συναντήσει τους φίλους του και να παίξει μαζί τους ή θα πρέπει να τρώει τη ζωή του καταπίνοντας χιλιόμετρα στα μέσα μεταφοράς.
28/02 01:12  favlos
Πόλεις χωρίς μνήμες.Εμένα evie η μητέρα μου μαζι με άλλες ιστοριες μου έλεγε για την Πατρινέλλα και δεν έβλεπα την ώρα να πάω Πάτρα να την ''βρώ''.
28/02 05:26  pol
Λες κι ανήκουν στο χώρο της φαντασίας!
Είναι η ύψιστη "ποιητική" τέχνη της μηχανικής και της πρέπει ο ανάλογος ύμνος!
28/02 07:05  τσέρουλας
Ζήνων έφη:
<<Δει τας πολεις κοσμείν ουκ αναθήμασιν,αλλά ταις των οικούντων αρεταίς.>>

Αυτό ήταν το θέμα της έκθεσης ιδεών στις εισαγωγικές το έτος 1968.


Αιρετικά κι ανθρώπινα.

Καλή σας μέρα.
28/02 07:14  PREMIUM
Από τους πύργους στην...άμμο...ΤΟΤΕ δεν άλλαξαν και...πολλά.

Καλημέρα ΠΑΝΤΑ με χαμόγελο (γιατί οι <<καλές>> ευχές πρέπει να έχουν <<μέσα>> τους κάτι το...ανέφικτο).
28/02 09:06  Goldmine
Καλημέρα.

Σχόλια - διαμάντια σήμερα!

Και οι πέντε πάτε ένα βήμα παραπέρα το προβληματισμό μας, θετικό ή αρνητικό.

Πολύ σωστά θίγει :

1. Ο επίδοξος,την περιβαλλοντική πλευρά.

2. Η evie την ανθρώπινη.

3. Ο favlos την ιστορική.

4. Ο Πολ την ποιητική.

5. Ο τσέρουλας την ηθική.

6. Ο Discount τη μεταφυσική...

Μου αρέσατε, ειλικρινά!
28/02 09:35  evie
Καλημέρα σε όλη την παρέα του χρυσορυχείου,

Ο φίλος μας favlos μου έδωσε το έναυσμα να γράψω για το θρύλο της "Πατρινέλλας", και άλλες πατρινές ιστορίες αληθινές ή φανταστικές, γιατί η Πάτρα είναι μιά ανθρώπινη πόλη.
28/02 09:42  Goldmine
Θα την περιμένουμε evie...
Kαλή έμπνευση!
Το σχόλιό σας
Για να σχολιάσετε το άρθρο πρέπει να κάνετε Login στο Capital.gr
Αξιολογήστε το άρθρο
10 ψήφοι

 Εκτύπωση
 Αποστολή με e-mail

Σχετικά με το blog
Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις