Ναός και Καπιτώλιο Λαός και Κολωνάκι
G o l d m i n e
Στατικές σελίδες
Σύνδεσμοι


ΔΩΣΑΤΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
2232 αναγνώστες
Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2012
01:24

 

 

 

 

Φίλες και φίλοι 

Η νύχτα αυτή εξελίχτηκε σε νύχτα έμπνευσης και συστράτευσης για μένα. 

Αιτία κι αφορμή ένα εμπνευσμένο κείμενο Ελλήνων ομογενών επιχειρηματιών, που δημοσιεύτηκε σε εφημερίδα των Βρυξελλών και κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο.

Έφθασε και σε μας με αποκλειστικότητα για την Ελλάδα. Το δημοσιεύουμε παρακάτω μεταφρασμένο - χωρίς καμία γλωσσική παρέμβαση, με σεβασμό στη λόγια γλώσσα των συντακτών του  - και  εφόσον νιώσετε την ανάγκη προωθήστε το "όπου δει". Διότι μόνο όταν οι δράσεις μας περνάνε μέσα απ΄ την καρδιά μας θάχουν αποτέλεσμα.

Οι Έλληνες του εξωτερικού άνοιξαν ένα νέο κύκλου Διαφωτισμού για την Ελλάδα. 

Η λαίλαπα αυτής της κρίσης που κατέστησε την Ελλάδα ρυθμιστή της οικονομικής ισοροπίας του πλανήτη δεν θα περάσει αν δεν συστρατευτούν οι πάντες με τις μικρές τους δυνάμεις, αν δεν ομονοήσουν όλοι προσφέροντας ό,τι είναι μπορετό στον κοινό αγώνα.

Ας μην περιμένουμε να μας σώσουν άλλοι αλλά ας δουλεύουμε όλοι προς αυτή την κατεύθυνση. Κάτι θετικό ας προτάξει ο καθένας πέρα από την αφοριστική στάση, την ηττοπάθεια και την εθνική μελαγχολία.  

Για μια ακόμη φορά στην ιστορία μας, μπροστάρηδες οι Έλληνες της διασποράς ανοίγουν το δρόμο  της αφύπνισης των συνειδήσεων στο ευρωπαϊκό στερέωμα, σ΄ενα πανευρωπαϊκό προσκλητήριο για τη σωτηρία της χώρας,  ταυτίζονται με τον Έλληνα της χειμαζόμενης γενέθλιας γης τους και μιλούν εξ ονόματός του καίτοι διαμένουν στο εξωτερικό.

Έκρινα πως το ελάχιστο που έχουμε να κάνουμε είναι να συμβάλουμε στη διάδοση αυτής της ιδεολογικής καμπάνιας.Προς τούτο και το ξενύχτι...

Επαινετή η πρωτοβουλία τους, φωτεινό το παράδειγμά τους, ουσιαστικό. λιτό και συγκινητικό το κείμενό τους βρήκε ήδη μεγάλη απήχηση ανάμεσα στους Βέλγους. Αλλά πρωτίστως χρειάζεται να βρει απήχηση ανάμεσα στους Έλληνες.

Το ΕΥΓΕ που  ταιριάζει ΣΕ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ας εγείρει ένα μεγάλο ερώτημα προβληματισμού μέσα μας:  

"Εμείς εδώ ως άτομα και ως λαός ενεργούμε ανάλογα και προς τη σωστή κατεύθυνση άραγε ";

 
Τ Ο   Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο


 

 

ΔΩΣΑΤΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 

Η Ελλάς ενέκρινε το πλέον αυστηρόν σχέδιον εξοικονομίσεων της συγχρόνου εποχής.

Υψηλά ποσοστά νέων φόρων και συγχρόνως μειώσεις των μισθών και των συντάξεων επέτρεψαν την μείωσιν του πρωτογεννούς ελλείμματος του προυπολογισμού εκ 24,7 δις ΕΥΡΩ εις 5,2 δις ΕΥΡΩ εις διάστημα μικρότερον των δύο ετών...αλλά με ένα τίμημα τεραστίων επιπτώσεων δια την ζωήν των Ελλήνων.


 

Το Ελληνικό κοινοβούλιον υιοθέτησεν προσφάτως ένα νέο σύνολον μέτρων.

Υποστηρίζοντας νέες διαθρωτικές μεταρρυθμίσεις, μας δίδεται η ευκαιρία να δημιουργήσωμεν μίαν νέαν Ελλάδα.

Μίαν σύγχρονη Ελλάδα, παραγωγική και δημιουργική με ενα βιώσιμο μέλλον εις τον κεντρικόν πηρύνα της Ευρώπης.

 

Δεν έχομε τελειώσει με την δημοσιονομική λιτότητα. Η ανεργία εχει εκτοξευθή ήδη εις το 21 τοις εκατό.

Το τίμημα είναι βαρύ και δεν πρέπει να επιβληθή (εν ειδει ποινής-σ.μ.)  και  ανεπιτυχώς.  

Εισερχόμεθα εις το πέμτον έτος της υφέσεως. Οι Ευρωπαίοι εταίροι μας, μας συμπαρεστάθησαν. Αλλά χρειαζόμεθα (ακόμα-σ.μ.)  την συμπαράστασιν και την αναγκαίαν ευχέρειαν δια την έξοδον εκτός αυτού του φαύλου κύκλου. Εχομεν ανάγκην (δια το ηθικόν μας-σ.μ.) να γνωρίζωμεν εάν έχομεν ικανά ποσοστά επιτυχίας.

Εργαζόμεθα σκληρά και πληρώνομε τους φόρους μας. Εν τούτοις υφιστάμεθα  με τρόπον άδικον προκεκατειλημμένους χαρακτηρισμούς εναντίον των Ελλήνων ευρέως διαδεδομένους εις την συγχρονον κοινωνίαν.

Είμεθα Ερωπαίοι και ευελπιζόμεθα εναν εποικοδομικόν ρόλον μεταξύ των Ευρωπαίων. Οι υποσχέσεις μας θα τηρηθούν. Ήδη έχομε πραγματοποιήσει τεράστιες θυσίες. Είμεθα έτοιμοι να πραγματοποιήσωμεν επι πλέον. Το διακήβευμα όλων αυτών αφορά το μέλλον μας.

ΔΩΣΑΤΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

ΜΟΝΟΝ ΑΥΤΟ ΣΑΣ ΖΗΤΑΜΕ.

Αυτό το διαφημιστικό δελτίο γενικού ενδιαφέροντος χρηματοεδοτήθη εκ μέρους μιάς ομάδος Ελλήνων επιχειρηματιών. Ο σκοπός δια τον οποίον έχει πραγματοποιήθή αυτη η χρηματοδότησις είναι να μην αποβούν μάταιες οι προσπάθειες του Ελληνικού λαού οι οποίες εμπέδωσαν ηδη τα πλέον σκληρά  μέτρα εξοικονομίσεων της συγχρόνου εποχής.

 

Διά περισσοτέρας πληροφορίας : www.greeceischanging.com 

 


 Ακολούθως, δημοσιεύουμε και τη διευκρινιστική επιστολή που συνέταξε ο υπογράφων Χ.Ν. και φίλος του ιστολογίου, επιστολή εξίσου ενδιαφέρουσα και τον/τους ευχαριστούμε που εκδαπανώνται στον αγώνα της συμπαράστασης σε όλους εμάς. Ανταπόκρισις εκ Βρυξελλών:

Εις τον τοπικόν ημερήσιον τύπον των Βρυξελλών έγινε δεκτόν με πολλά θετικά σχόλια το διαφημιστικόν δελτίον γενικού ενδιαφέροντος των γνωστών Ελλήνων Επιχειρηματιών.

Η εντύπωσις η οποία απορρέει απο τις συνομιλίες μου με το περιβάλλον μου αφήνει να φανή οτι το αρθρο ανεγνώσθη ώς μία αναγνώρισις των προσπαθειών των Ελλήνων  και κυρίως ως μία κατ`ευθείαν ενημέρωσις των Ευρωπαίων πολιτών εκ μέρους των πολιτών της Ελλάδος.

Η Ευρώπη των λαών μετατρέπεται αφ`εξης εις μίαν Ευρώπην των Ευρωπαίων πολιτών με κατ`ευθείαν συνεννόησιν μεταξύ των, άνευ της συμμετοχής των θεσμικών φορέων των κρατικών εξουσιών.

Κατά την γνώμην μου τούτο αποτελεί και το θετικόν στοιχείον μεταξύ όλων των άλλων αρνητικών εξελίξεων των τελευταίων μηνών και των τελευταίων ετών.

Επειδή ευρισκόμεθα εις τον τομέα των θετικών εξελίξεων ας αναλογισθώμεν οτι αυτή η  κρίσις αποτελεί και την πρόκλισιν δια μίαν τακτοποίησιν του κράτους μας την οποίαν περιμένομεν από την εποχήν του θανατηφόρου πλήγματος εναντίον του μεγάλου οργανωτικού πνεύματος το οποίον έφερεν το ονομα του Ιωάννου Καποδιστρίου. Αποτελεί επίσης πρόκλησιν δια μίαν πλέον κοινωνικήν Ευρώπην.

Ας πάρωμεν όμως τα πράγματα απο την αρχήν:

Τα νέα εις τον οικονομικόν τομέα προερχόμενα από την Αθήνα έφθασαν εις την πρωτεύουσα της Ευρώπης εις τέσσερα διαδοχικά κύματα.

Το πρώτο κύμα αφορούσε τη ενθουσιώδη βοηθεία των Ευρωπαίων δια την είσοδον της Ελλάδος εις την Ευρώπην την εποχήν του 1980-81 με φυσικήν αναφοράν εις την πολιτιστικήν σύνδεσιν της Ευρώπης εις τον Ελληνικόν πολιτισμόν και με αναφοράν περισσότερον απο διακριτικήν εις ό,τι αφορούσεν τα οικονομικά μεγέθη. Τα πνεύματα της Ευρωπαικής και της Ελληνικής διαννοήσεως επανέρχονται δια πρώτην φοράν εις μίαν ίσου προς ίσον συννενόησιν μετα την εποχήν του Καρλομάγνου και του πρώτου σχίσματος και η μεγάλη αντιπαράθεσις της εποχής των σταυροφόρων και της Ενετοκρατίας αντιπαρέρχεται επιτέλους (άς προσέξει ο αναγνώστης την μεγάλην χρονικήν περίοδον κατα την οποίαν έμεινε η Ελλάς εκτός του Ευρωπαικού χώρου).

Το δεύτερον κύμα  νέων, μας έφθασεν όταν η Ελλάς κατώρθωσεν να ενταχθή εις την ζώνην ΕΥΡΩ ΤΟ 2001. Απο εκείνην την χρονικήν περίοδον και έως και μετά την κρίσιν του 2008 τα νέα ήσαν θετικώτατα με  παρουσίασιν  μιάς υγιούς Ελληνικής οικονομίας με μεγάλους ρυθμούς αναπτύξεως. Ενθυμούμαι πολύ καθαρά τις ατέλειωτες εξηγήσεις υπέρ των Ελληνικών ομολόγων με τις μεγάλες αποδόσεις. Ητο σχεδόν προφανές οτι ο καθείς είχεν την υποχρέωσιν εκ των πραγμάτων να αγοράση Ελληνικά ομόλογα!!

Ξαφνικά οι Ευρωπαίοι μαθαίνουν το φθηνόπωρον 2009 ότι η Ελληνική οικονομία πάσχει τα μέγιστα και τούτο δίχως η πρωτογενής αιτία να ευρίσκεται εις την διαχείρησιν τοξικών Αμερικανικών ομολόγων. Βεβαίως οι Ευρωπαίοι εζήτησαν εξηγήσεις και έμαθαν τα κατορθώματα μας εις ολους σχεδόν τους τομείς: Αναποτελεσματική (αποφεύγω τον όρο `σάπια`)  δημόσια διοίκησις, μεγάλες συντάξεις και  μεγάλα επιδόματα, διαφθορά, πτώσις της παραγωγικότητος και της παραγωγής, μεγάλα σκάνδαλα, κακή και πλημμελής διαχείρισις των Ευρωπαικών  πακέτων και βεβαίως ο κατάλογος δεν τελειώνει εδώ.

Αρχές του 2010 και οι Ευρωπαίοι αρχίζουν να μαθαίνουν την πραγματικήν έκτασιν του Ελληνικού προβλήματος το οποίον εχει επι πλέον πάρει την μορφήν χιονοστοιβάδος. Τίποτε δεν μπορεί να σταματήση το κατρακύλισμα..

Το τέταρτον κύμα πληροφοριών καλύπτει την περίοδον απο τον απρίλιον 2010 έως σήμερον.  Το πρόβλημα αποκαλύπτεται εις όλον το μεγαλείον του με επίσημον δημοσιονομικόν έλλειμα 2008 να ανακοινώνεται εις το 4 κόμα κάτι και να είναι πραγματικά εις το 16 τοις εκατό. Οι Ευρωπαίοι ευρέθησαν ξαφνικά πρό της πονηριάς μας εις την ανακοίνωσιν των στατιστικών μας στοιχείων. Η γνώμην των δια τους Ελληνας εχει φθάσει εις το ναδίρ και κάθε Ελλην παρομοιάζεται με απατεώνα. Η θέσις μας εις την Ευρώπην τίθεται σοβαρά επι του ζυγού της Νεμέσεως.

Χάριν των ενεργειών μας φθάσαμε να ευρισκόμεθα εις τον προθάλαμον της εξόδου απο την Ευρώπην την ώραν κατά την οποίαν η ΦΥΡΟΜ και η Τουρκία ευρίσκονται εις τον προθάλαμον της εισόδου εις αυτήν.

ΕΥΓΕ ΕΙΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΜΑΣ ΩΔΗΓΗΣΑΝ ΕΔΩ!

Οι Εταίροι μας Ευρωπαίοι παραμένουν με μίαν αρνητικήν γνώμην δια την χώραν μας και τους Ελληνες!

Αγνοούν ότι υπάρχει και ένα υγιές τμήμα Ελλήνων. Η καλή πληροφόρησίς των είναι υποχρεωτική εάν θέλομεν να ξαναεύρωμεν την θέσιν μας εις την συνείδησιν των. Τα σκληρά μέτρα της ΤΡΟΙΚΑΣ ευαισθητοποίησαν τον εργατικόν κόσμον της Ευρώπης ο οποίος είδε εις την Ελλάδα τον πρώτο εργατικόν κρίκον μιας αλυσίδος εις την οποίαν ο καθένας των αποτελέι ένα μέλος και ήθελεν υποστεί αργότερον την ίδιαν συντηρητικήν πολιτικήν.

Δεν ήτο όμως αρκετόν...

Εις το σημείον αυτόν έφθασεν η παρούσα ιδιωτική πρωτοβουλιία ενημερώσεως η οποία εθεμελείωσεν την θέσιν της Ελλάδος εις τον Ευρωπαικόν χωρον και είχεν θετικωτάτην και άκρως εκτενήν επίδρασιν εις την συνείδησιν των Ευρωπαίων οι οποίοι συγκαταλέγουν πλέον την Ελλάδα μεταξύ των βασικών Ευρωπαικών χωρων.

Παραθέτω εις το σημείον αυτόν την ακριβή (όσον δυνατόν) μετάφρασιν του ανακοινωθέντος κειμένου εις τον τοπικόν ημερήσιον τύπον. Τα χαρακτηριστικά του είναι η συντομία των φράσεων και η απόλυτος ισχύς `κρούσεως` αυτών. Εχουν διαλεχθή δια την παρούσαν ανακοίνωσιν ορισμέναι μόνον φράσεις του αρχικού κειμένου το οποίον ευρίσκεται ακόμη εις το διαδίκτυον.

Οι επιπτώσεις όμως αυτών των λίγων φράσεων   εις μίαν θετικήν γνώμην των Ευρωπαίων πολιτών δια την χώραν μας και τους Ελληνες συμπολίτας των είναι τεραστίων διαστάσεων.

Ανάλογαι πρόσφαται διατυπώσεις και εις άλλα επίπεδα είχαν σαν αποτέλεσμα την διοργάνωσιν πλείστων διαδηλώσεων αλληλεγγύης υπέρ των Ελλήνων καταπιεσμένων πολιτών με άμεσον συνέπειαν την ενίσχυσιν της συνοχής των λαών και την ανάδυσιν της κοινής Ευρωπαικής συνειδήσεως και την χαραυγήν της Ευρωπαικής Υπηκοότητος.


Χ.Ν.

(το χρησιμοποιηθέν γλωσσικόν ιδίωμα δεσμεύει προσωπικώς μόνον τον συντάκτην του παρόντος)"

 Υ.Γ: Πράγματι τις τελευταίες ημέρες οι Ευρωπαίοι της δυτικής Ευρώπης βλέπουν τους Ελληνες ως συντοπίτες, Η σχέσις ήτο διαφορετική πρίν ένα μήνα  ή δύο ή τρείς.... Τότε έβλεπαν οι ίδιοι άνθρωποι τον Ελληνα ως κλέφτη. Στην αλλαγή αυτήν της γνώμης των Ευρωπαιων συνέβαλε τα μέγιστα η υπέρ των Ελλήνων συνηγορία των Ελλήνων του Εξωτερικού και των άλλων φορέων κοινωνικής επαφής εκ των κάτω (συνδικαλιστικός κόσμος, κίνημα ανικανοποιημένων και άλλα).

Σχόλια

07/03 06:53  PREMIUM
Νύχτα έμπνευσης και για μένα Εύα ! http://www.capital.gr/gmessages/showTopic.asp?id=2831055 !
Αλήθεια, τί θα ψηφίσεις στις εκλογές ? Ελπίζω να μη διστάσεις να μου το πεις ! Εξάλλου η ποινικοποιημένη μυστικότητα αφορά μόνο τη ... διαδικασία ! :-)
07/03 13:58  ΑΝΗΣΥΧΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ
Από το γλωσσικό ιδίωμα του κειμένου, κρίνω ότι τα αρχικά της υπογραφής μάλλον θα έπρεπε να είναι Θ.Κ. (Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας).

;)
07/03 14:45  Goldmine
Χαιρετώ σας!
Πρεμ, πάντα υπάρχει λανθάνον μήνυμα στις "σκηνοθεσίες" σου! Ο πολιτισμός θα σώσει την Ελλάδα που τον γέννησε και όχι οι(η) πολιτικοί(ή)! Οι Έλληνες της Ευρώπης αλλάζουν το αρνητικό κλίμα με τις πρωτοβουλίες τους όταν εμείς το επιδεινώνουμε χωρίς συλλογική κατεύθυνση και δράση.Κι αυτό το καταγράφω.
@ΑΝΗΣΥΧΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ: Ουδεμία σχέση.
07/03 15:55  ΑΝΗΣΥΧΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ
Αν έχετε χάσει τα ίχνη του και σας λείπει ο παλιός καλός μας φίλος, σας προτείνω μία επίσκεψη στο νέο "σπίτι" του: http://thrassakos.blogspot.com
25/03 22:06  Nantia42
Aγαπητη Ευα ,

Χρονια Πολλα , με υγεια!
25/03 23:11  PREMIUM
Εύα ... Σκέψου και το gold~angel για νικ ! Χρόνια Πολλά ! :-)
25/03 23:36  Τριαντάφυλλος Κατσαρέλης
Χρόνια πολλά e-nona!

(ο "αντ' αυτής")
27/03 17:13  groyma stella
Ω !ειμαι απαραδεκτη.
Λιγο καθυστερημενα Ευα μας δεξου τις καλυτερες ευχες μου. Χρονια πολλα και ευτυχισμενα.
17/04 19:57  Goldmine
Φίλες και φίλοι μου, ευχές εγκάρδιες σε όλους σας και ευχαριστώ, έστω και καθυστερημένα, για τις δικές σας ευχές στη γιορτή μου.
@Αγαπητή Νάντια πολύ ευγενικό που με θυμήθηκες,
@Πρεμ σε βρίσκω πολύ ευρηματικό
e-koympare: έχω καιρό να μάθω νέα της... Νάναι καλά και να προκόβει πάντα!
@Στέλλα μου πολύ σ΄ευχαριστώ!

Περιμένω την ώρα που θα αποδεσμευτώ από μια σοβαρή εργασιακή υποχρέωση που απορροφά όλο το χρόνο μου για να τα ξαναλέμε, όπως παλιά γιατί πράγματι μου λείπετε.
Προχωρώ στην ανάρτηση ενός πολύ σοβαρού άρθρου με αποκλειστικές πληροφορίες <από την Ευρώπη για την Ελλάδα> που θα φιλοξενήσουμε στο ιστολόγιο από τον έγκριτο επιστήμονα και φίλο Χ.Ν. που διαπρέπει στο Βέλγιο και τιμά τη σελίδα αυτή με τα άρθρα του που μας προωθεί.
Τα λέμε, λοιπόν σύντομα στο σαλόνι...
Το σχόλιό σας
Για να σχολιάσετε το άρθρο πρέπει να κάνετε Login στο Capital.gr
Αξιολογήστε το άρθρο
18 ψήφοι

 Εκτύπωση
 Αποστολή με e-mail

Σχετικά με το blog
Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις