Ναός και Καπιτώλιο Λαός και Κολωνάκι
G o l d m i n e
Στατικές σελίδες
Σύνδεσμοι


Η διαχρονικότητα της Ελληνικής γλώσσας....
1174 αναγνώστες
Τρίτη, 13 Απριλίου 2010
00:06

 

Το χθεσινοβραδινό  δάνειο του επιλόγου " Έλληνες αεί εσμέν" είναι τίτλος αξιολογότατου  βιβλίου όπου ο συγγραφέας παραλληλίζει φράσεις της νέας Ελληνικής με τις ρίζες τους στην αρχαία. Περίπατος σαγηνευτικός και πλήρης γλωσσικής ικανοποίησης. Μας το έστειλαν δύο φίλοι του διαδικτύου, που τους ευχαριστώ  και το προωθώ σε εμάς τους Νεοέλληνες αφού καθώς φαίνεται

Ἀδύνατον τ’ ἀληθές λαθεῖν (Μένανδρος).

 
 

μαστε διος λαός δ καί 3000 χρόνια. Δέν εμαστε οτε Σλάβοι οτε Τορκοι καί ποδεικνύεται πρόσκοπτα πό τήν λληνική γλσσα καί κυρίως πό τίς παροιμιώδεις φράσεις πού μόνο μες ο λληνες καταλαβαίνουμε καί χρησιμοποιομε διαλείπτως στήν καθημερινότητα, πό τήν ρχαιότητα μέχρι σήμερα. ριστοφάνης στίς Νεφέλες (στίχ. 1382-1384) χρησιμοποιε τίς παιδικές λέξεις μαμμν κακκν ο ποες σώζωνται μέχρι σήμερα καί σημαίνουν κάνε μάμ καί κακά.

Σς παραθέτω μερικές φράσεις πό τό ξαίρετο βιβλίο το . ντωνάκου «λληνες εί σμέν»:

 
 
                                    
 
 
 

ΑΡΧΑΙΑ ΦΡΑΣΙΣ

ΝΕΑ ΦΡΑΣΙΣ

 
 
 
 
 
 

1.

Εφημα φώνει [Εριπίδου «ρακλς»].

 
 

Καλομελέτα

2.

τι ο μύες στορονται καί σίδηρον κατεσθίεν καί χρυσίον [Θεόφραστος fragmenta ] .

 
 

Θά φάει μύγα σίδηρο

3.

ρώσιμοι γάρ χτέρων εσίν γύαι (= γιατί πάρχουν κί λλα χωράφια κατάλλητα γιά καλλιέγεια). (Σοφοκλέους «ντιγόνη»).

 
 

Εναι κι λλο πορτοκαλιές πού κάνουν πορτοκάλια

4.

Ηρε δ’ πανοργος τερον πολύ πανουργίαις μείζοσι κεκασμένον καί δόλοισι ποικίλοις ήμασι τ’ αμίλοις. (ριστοφάνης «ππες» στ. 683-687)

 
 

Βρκε τόν μάστορά του

5.

Οδείς πλούτισε ταχέως δίκαιος ν (Μενάνδρου)

 
 

Κανείς δέν βγαλε λεφτά μέ τόν σταυρό στό χέρι

 
 

6.

Λύκος ποιμήν: πί τν μετά σχήματος φιλικο πιβουλευόντων τισί.

Βάλαμε τόν λύκο νά φυλάει τά πρόβατα.

 
 

7.

Κύων τετλα οκ σθίει ( σκύλος λάχανα δέν μασάει)

 
 

Μασάει κατσίκα ταραμ;

8.

ώς ρσα τά νυκτός ργα γελ. (κ το ποφθέγματος το ρσενίου)

 
 

Τς νύχτας τά καμώματα τά βλέπει μέρα καί γελ

9.

Μία χελιδών αρ ο ποιε. (Στοβαος)

 
 

να χελιδόνι δέν φέρνει τήν νοιξη.

 
 

10.

δέ χείρ τήν χερα νίζει (πίχαρμος).

 
 

Τό ’να χέρι νίβει τ’ λλο.

11.

Ε κακά τίς σπεραι κακά κέρδια μήσειν (σίοδος).

 
 

,τι σπείρεις θά θερίσεις

12.

Κρέσσων οκτιρμο φθόνος (Πίνδαρος)

 
 
 
 

Κάλλιο νά σέ ζηλεύουνε, παρά νά σέ λυπονται

13.

γλττα νόστεος μέν στέα θραύει

γλσσα κόκκαλα δέν χει καί κόκκαλα τσακίζει

 
 

14.

Τόν πάθει μάθος  (γαμέμνων)

 
 

παθός μαθός τό πάθημα το γινε μάθημα

 
 

15.

Τριχός ρθίας πλόκαμος σταται (πτά πί Θήβας)

 
 

Το σηκώθηκαν ο τρίχες

16.

νήρ στέγης στύλος ( γαμέμνων)

 
 

νδρας κολώνα το σπιτιο

 
 

17.

πτεσθαι ξύλου (ριστοφάνης).

Χτύπα ξύλο

 
 

18.

στε πτίους πό το γέλωτος καταπεσεν (θήναιος)

 
 

πεσαν κάτω πό τά γέλια

19.

αυτούς ξεθεατρίουν (Πολύβιος).

 
 

γιναν θέατρο

 
 

20.

Μή μοι σύγχει (μηρος).

 
 

Μή μέ συγχίζεις

21.

Λύεται γούνατα (μηρος).

 
 

Μο λύθηκαν τά γόνατα

22.

Τόν δέ λίπε ψυχή (μηρος).

Λιποψύχησε το ΄φύγε ψυχή

 
 

23.

Τότε μοί χάνοι ερεα χθών (μηρος).

Ν ΄ νοίξη, γ νά μέ καταπι

 
 

24.

ποσκότισον μέ (Διογένης).

 
 

Μή μέ σκοτίζεις

25.

βίωτον ζμεν βίον (Φιλήμων)

 
 

γινε βίος βίωτος

26.

ρνιθος γάλα (Πλούταρχος)

Το πουλιο τό γάλα

 
 

27.

Τριχολογεν καί τρίχας ναλέγεσθαι (Σούδα)

 
 

Λές τρίχες

28.

Πέμπειν ς κόρακας

 
 

ει στόν κόρακα

29.

Οδέν μοι μέλει

 
 

Δέν μέ μέλει

30.

Πολλά λαλες

 
 

Πολλά λες

31.

Διαρραγείης (Αριστοφάνης).

 
 

Νά σκάσης

32.

λοιο

 
 

Νά χαθής

33.

Παχύνοες

 
 

Χονδροκέφαλοι

34.

ρχή δήπου παντός ργου χαλεπωτέρα 

 
 

Κάθε ρχή καί δύσκολη.

35.

χει τί πικρόν τς ληθείας λόγος (Δίων).

 
 

λήθεια εναι πικρή

36.

δύνατον τ’ ληθές λαθεν (Μένανδρος).

 
 

λήθεια δέν κρύβεται

37.

 
 

νδρός δικαίου καρπός οκ πόλλυται

Τό δίκαιο πργμα δέν χάνεται

 
 

38.

 
 

Τήν νάγκην φιλοτιμίαν ποιησάμενος

 
 

κανε τήν νάγκη φιλοτιμία

 
 

39.

 
 

Τά ρόδα ν κάνθαις φύονται

πό ρόδο βγαίνει γκάθι

40.

 
 

Γέλως καιρος κλαυθμάτων παραίτιος

Τά γέλια φέρνουν κλάμματα

 
 

41.

Τήν ατο σκιάν δέδοικεν (ριστοφάνης).

 
 

Φοβται καί τήν σκιά του.

42.

ργασίη οδέν νειδος (σίοδος)

 
 

δουλειά δέν εναι ντροπή

 
 

43.

Αθίοπα σμήχεις (Πλούταρχος).

 
 

Τόν ράπη κί ν τόν πλένης

 
 

44.

Ες ψάμμον οκοδομες (Πλούταρχος).

 
 

Χτίζεις στήν μμο

45.

όν τίλλεις (Πλούταρχος).

 
 

Παρ΄ τό αγό καί κούρευτο

 
 

46.

εί τά πέρυσι βελτίω

 
 

Κάθε πέρυσι καί καλλίτερα.

 
 

47.

σπερ εσορς μέ (Σοφοκλς).

 
 

πως σέ βλέπω καί μέ βλέπεις

 
 

48.

Κύων θωυκτήρ ο δάκνει

 
 

Σκυλί πού γαυγίζει δέν δαγκώνει

 
 

49.

Κοσκίνω φέρεις δωρ (Πλούταρχος).

 
 

Κουβαλς νερό μέ τό κόσκινο

 
 

50.

Ξυρε ν χρ (Σοφοκλέους Αας στ. 786).

 
 

Ξουρίες (Ξυρίζει μέχρις πιδερμίδος).

 
 

51.

νας βαψεν (Εριπίδου ρέστης στ. 705 -707).

 
 

Τήν βάψαμε (βάπτω=βυθίζω ες τό νερό)

 
 

52.

Γ καί ορανόν συνάπτειν

 
 

Κίνησε γ καί ουρανό

53.

γώ ατ δείξω τίς εμι (πίκτητος 3,2,10).

 
 

Θά σο δείξω γώ ποιός εμαι. (πί πειλς).

 
 

54.

Οκ πάγξη; (πίκτητος 3,1,32).

 
 

Δέν πς νά κρεμαστς;

 
 

55.

ν ον ν τούτοις πλανηθ, μή τι τόν πατέρα πέκτεινα (πίκτητος 1,7,31).

 
 

Κάνει σάν νά το σκότωσε τόν πατέρα

56.

Πλέξαντες μηροσι  περί μηρούς (νακρέων Fragmenta. Fr. 94 καί 439 Hsch. Γ 1013 (i395 Latte).

 
 

Μπλέξαμε τά μπούτια μας

57.

Χείρα τ ΄ ν γάν βαλεν

(νακρέων Fragmenta. Fr. 91).

 
 

Βάζει τό χέρι στην φωτιά (στό τηγάνι).

58.

γώ δ΄ π΄ ατς φεύγω σπερ κόκκυξ

(νακρέων Fragmenta. Fr. 92).

 
 

Φεύγω μακριά (της) σάν τρομαγμένο πουλί

[Κόκκυξ : ρνεον αρινόν, παραπλήσιον έρακι δειλιότατον, ς φησιν νακρέων].

 
 

 «ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΕΙ ΕΣΜΕΝ»

 

Εις υγείαν, υγιαίνετε,  έρρωσθε και ευδαιμονείτε,  ευοί ευάν!

 
 
Σχόλια

13/04 00:37  Personal Jesus
http://www.idrogios.gr/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=38

Bρε βρε τι μάθαμε πάλι σήμερα :)
13/04 05:25  Goldmine
Γεια σου jesus <μας> με τα ενδιαφέροντα μαντάτα! Που στο καλό τα ξετρυπώνεις τέτοια νέα;
Και μια διευκρίνιση περί σχολίων. Για να φανεί το θέμα μου στην home page το ξανανέβασα εξαρχής με αποτέλεσμα το προηγούμενο μαζί με τα σχόλια να πάει άκλαυτο:-) Να με συμπαθάνε οι φίλοι σχολιαστές.
13/04 06:28  jerri
Η αλήθεια σε συμπαθάμε κι ας το 'θαψες το σχολιάκι μας...
Εγώ πάντως εντυπωσιάστηκα από τα 7 και 45...
Καλημέρα
13/04 06:30  jerri
Αυτό τώρα το θέμα με την αρχαίαν ελληνική το είχαμε ξανασυζητήσει κατά το παρελθόν και είχαμε βγάλει το συμπέρασμα ότι είναι μια μπαρούφα την οποία πασάρανε κάποιοι δικοί μας εξυπνάκηδες...
13/04 06:58  PREMIUM
Ελληλοτουρκικά δεν έχει ο...πίνακας κυρά-δασκάλα ??? http://www.youtube.com/watch?v=ccFn_UveZH8&feature=related :-)

$PREM£££
13/04 08:36  oberon
Πολύ ωραία όλα Goldy.
Καλή σου μέρα.
Thanks.
13/04 09:54  groyma stella
Πολλες πολλες καλημερες.
Πολλα πολλα αστερια Gold.
13/04 11:05  Goldmine
Καλημέρα όλη μέρα!
Εκφράζω ευχαριστίες:
Jerri, για τη συμπάθεια:-)
oberon, για την κατανόηση!
Πρεμ, για την Γκιουλμπαχάρ (πρωινιάτικα;-)
Στελλίτσα, για τη γαλαντομία σου:-)

Η μέρα ξεκίνησε με μικροτραυματισμό του μικρού δακτύλου δεξιού ποδός (ελπίζω να μην είναι σπάσιμο) και συνεχίζεται δυνατά και γενναία:-)
Στην υγειά σας βρε παιδιά,
το ηπειρώτικο καφεδάκι
που θα σερβιριστεί σε λίγο
στο σαλονάκι μας...)
13/04 14:13  oberon
Ωχ! Κατανόηση το λέμε τώρα ...
13/04 14:46  χορδιστής συναισθημάτων
13/04 15:18  oberon
http://www.youtube.com/watch?v=l_T8ahAPP2A

Για να δεις την εποχή μου.
Με το Λάκη να λέει ανέκδοτα σε στενό κύκλο στον Τιπούκειτο στην Αραχώβης.

Αχ, νειάτα και πού είσαστε;

Τότε που αναστέναζε το 15ο στην Κυψέλη!
13/04 15:29  oberon
κανένα δεν γνωρίζω, γυρίζω, ωχ ο ROTTEN
13/04 15:35  oberon
Κάτι σε φιλοσοφία;

Η σύγχρονη φιλοσοφία συνίσταται στο να ξεκλειδώσει, να ξεθάψει και να αναιρέσει ό,τι έχει ήδη ειπωθεί.
13/04 16:51  oberon
Αν
«Ζεις ολομόναχος και χωρίς ανταμοιβή
Γιατί φοβούνται τη μεγάλη σου αξία»,

Μήπως

Πρόκειται για ένα μικροπροβληματάκι που είναι σαφώς στις δυνατότητές σου να λύσεις ;

Αυτό που είπες χθες, Goldy, από άλλη σκοπιά. Και να το ευχαριστώ.

Thanks για την κατανόηση.
Φοβήθηκα ότι θα τα έσβηνες όλα.
Πάντως, έπρεπε να αφήσεις και το "δίχτυ".
13/04 17:36  oberon
Και, αν δεν βρεθούμε ποτέ :

http://www.youtube.com/watch?v=vej42_UPgV0
Το σχόλιό σας
Για να σχολιάσετε το άρθρο πρέπει να κάνετε Login στο Capital.gr
Αξιολογήστε το άρθρο
15 ψήφοι

 Εκτύπωση
 Αποστολή με e-mail

Σχετικά με το blog
Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις